Data en
expertise over
bedrijventerreinen?

Nylandpark biedt data over de 3.800 bedrijventerreinen. Met daarbij de expertise van het jarenlang ontwikkelen en ondernemen op een bedrijventerrein.

Opinies & feiten

 • Iedereen kent bedrijventerreinen en vindt daar iets van.

Bij nieuwe is er kritiek op de ‘verdozing’ van ons land, door de enorme vraag naar grote (logistieke) gebouwen. En de oudere bedrijventerreinen? Veel mensen vinden die onaantrekkelijk en onveilig. Dat zijn opinies.

 • Wat zijn de feiten?

Nederland telt 3.800 bedrijventerreinen. Bij elkaar beslaan ze een gebied van ruim 32 x 32 kilometer. Dat lijkt veel, maar het is slechts 2,2% van de oppervlakte van Nederland. Wel wordt daar een belangrijk deel van ons bruto binnenlands product gegenereerd.

Bedrijventerreinen:
de nieuwe asset class

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor van onze economie. Maar nog niet iedereen onderkent dat:

 • de grote banken zeer terughoudend met het verstrekken van hypothecaire leningen voor bestaande panden op bedrijventerreinen. Ze vrezen voor risico’s, omdat ze de waarde en potentie van bedrijfspanden en bedrijventerreinen vaak niet goed onderkennen. Het frustreert de aan- en verkoop van panden en daarmee de dynamiek en de vernieuwing van deze gebieden.

Bedrijventerreinen bieden veel meer kansen:

 • Mijn naam is Klaas Tjalling Bakker; ik ben sinds 1999 werkzaam op het BCO (Bedrijvencentrum Osdorp), een bedrijventerrein in Amsterdam. Ik ben ontwikkelaar en mede-eigenaar van een groot koopcentrum (www.akerpoort.nl) en voorzitter van de ondernemerskring (www.bedrijvencentrumosdorp.nl).
 • Enkele jaren geleden begon ik met het systematisch verzamelen van data over Nederlandse bedrijventerreinen. Voor de analyses heb ik intelligente software laten ontwikkelen.
 • Het resultaat is Nylandpark: dé databank over Nederlandse bedrijventerreinen.

Met de omvangrijke databank, aangevuld met mijn jarenlange expertise, laat ik zien dat bedrijventerreinen een interessante ‘asset class’ zijn voor ontwikkelaars, beleggers en financiers.

En daarmee voor de bedrijven en mensen die daar werkzaam zijn. En natuurlijk ook voor makelaars en adviseurs, en voor overheden. Al deze stakeholders hebben belang bij goed functionerende, vernieuwende bedrijventerreinen.

Wilt u meer informatie over

Welke data?


De Nylandpark database bevat gegevens van alle bedrijventerreinen in Nederland (gebaseerd op de provinciale IBIS database):

 • Versies: 2016 t/m 2021.
 • Key Performance Indicators (KPI’s) per provincie, COROP-gebied (stadsregio’s) en gemeenten, van 2010 t/m 2021.
 • De volgende KPI’s van oppervlaktes: nog uitgeefbaar, bruto, netto, uitgegeven (totaal, huidig jaar), minimum en maximum verkoop/erfpachtprijs, facelift, (zware) revitalisatie, herprofilering en transformatie.
 • Overlay weergave van bedrijventerreinen op plattegronden.

Per bedrijventerrein, en voor alle zich daarop bevindende adressen/objecten, zijn koppelingen met:

 • BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen): straatnaam met huisnummer, postcode, (mediaan) bouwjaar, bruto vloeroppervlakte, functie en gebruiksstatus.
 • Google: website(s) op adres van het pand, locatie op Maps en Street View.
 • Kamer van Koophandel: per adres de inschrijvingen in het handelsregister.
 • RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): het energielabel per adres.
 • Faillissementen.com: het aantal insolventies per postcode in de periode 2010 t/m 2022.

In de Nylandpark database kunnen we zoeken per provincie, COROP-gebied, gemeente en postcode(s) en met behulp van de volgende filters:

 • Gemeente: aantal inwoners (>, <)
 • Bruto Vloeroppervlakte (>, <, =) m2
 • Energielabel (>, <, =) A t/m A+++++, B t/m G en ‘Geen’
 • Aantal KvK inschrijvingen (>, <, =)
 • Bouwjaar (>, <, =)
 • Functie (industrie, kantoor, woon, bijeenkomst, winkel, onderwijs, gezondheidszorg, sport,
  logies, cel, overig)
 • Handelsnaam

Alle genoemde gegevens zijn beschikbaar als CSV-bestanden of als Google sheet tabbladen. Beide zijn bewerkbaar in Excel.

Welke expertise?


Naast data hebben we ook alle relevante kennis en expertise over bedrijventerreinen in huis, van beleid tot en met praktijk. Zo kunnen we voor bijvoorbeeld overheden, ondernemers en eigenaren de data vertalen naar rapportages op maat, bijvoorbeeld met oog op:

 • Financiering van bedrijfspanden
  Structuurvisies, omgevingsplannen en planologische vrijstellingen
  Herontwikkeling en transformatie
  Samenwerkingsverbanden, zoals de ondernemersvereniging, BIZ (Bedrijven-investeringszone) en KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Voorbeelden


 • Vraag: maak, voor financieringsdoeleinden, een selectie van bedrijfspanden in gemeenten van minimaal 100.000 inwoners met hogere opleidingen.
 • Output: 28 gemeenten met in totaal 493 bedrijventerreinen waarop 79.839 adressen/bedrijfspanden. Dankzij het gebruik van filtercriteria, werd dat aantal teruggebracht tot de overzichtelijke en bruikbare selectie van 145 bedrijfspanden (met een gemiddelde oppervlakte van 889 m2).
 • Vraag: geef, voor expansiedoeleinden, een overzicht van alle supermarkten (met merk/handelsnaam) op bedrijventerreinen in Nederland.
 • Output: 118 bedrijfspanden met winkelfunctie en naam van de supermarkt(keten), met een totale oppervlakte van 238.192 m2.
 • Vraag: hoeveel bedrijfspanden zijn er op bedrijventerreinen in de regio Groot-Amsterdam met minimaal energielabel C?
 • Output: 8.082 panden met een totale oppervlakte van 4.214.388 m2.
 • Vraag: aantal bedrijfspanden, met bouwjaar vóór 1980, op de bedrijventerreinen in Amsterdam?
 • Output: 415 panden, met een totale oppervlakte van 378.761 m2.

Voor wie?


De Nylandpark database is een onmisbare bron van informatie met oog op:

 • Financiering
 • Acquisitie
 • Desinvestering
 • Gebiedsontwikkeling
 • Strategische planning

Wij richten ons op:

 • Institutionele en private vastgoedbeleggers
 • Financiers en financiële adviseurs en tussenpersonen
 • Bedrijfsmakelaars
 • Stakeholders op bedrijventerreinen
 • Overheden
 • Andere geïnteresseerden